Trwa wczytywanie...

 


Walne Zebranie Członków TPMNS

 • Opublikowano ›
  27 czerwca 2023
 • Autor ›
  Maciej Luszawski
Powiększ

W ostatnim Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego, które odbyło się 26 czerwca 2023 roku w Galerii Kapitańskiej, wzięło udział 27 Członków Zwyczajnych (z prawem głosu) oraz 10 przedstawicieli Członków Wspierających (bez prawa głosu). Pod głosowanie poddano łącznie 6 uchwał, w tym:

 • Uchwała nr 1 ws. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 rok (27 głosów, w tym 27 głosów "za").
 • Uchwała nr 2 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok (27 głosów, w tym 27 głosów "za").
 • Uchwała nr 3 ws. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok (27 głosów, w tym 27 głosów "za" i 1 głos nieważny).
 • Uchwała nr 4 ws. udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok (27 głosów, w tym 27 głosów "za").
 • Uchwała nr 5 ws. wyboru członków Zarządu z uwagi na upływ kadencji. (27 głosów, w tym 27 głosów "za").
 • Uchwała nr 6 ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej z uwagi na upływ kadencji (27 głosów, w tym 27 głosów "za").

Poniżej przedstawiamy nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, które zostały powołane na nową 5-letnią kadencję.

Zarząd TPMNS:

1. Edward Osina - Prezes Zarządu,
2. Elżbieta Andrysiak-Mamos - Wiceprezes Zarządu,
3. Danuta Falkowska - Wiceprezes Zarządu,
4. Maria Niewęgłowska - Wiceprezes Zarządu,
5. Marek Kondzioła - Wiceprezes Zarządu,
6. Robert Woźniak - Wiceprezes Zarządu,
7. Mirosław Moroz - Wiceprezes Zarządu,
8. Maciej Pirczewski - Wiceprezes Zarządu,
9. Ronald Laska - Wiceprezes Zarządu,
10. Agnieszka Herok - Skarbnik,
11. Maciej Luszawski - Sekretarz.

Komisja Rewizyjna TPMNS:

1. Agnieszka Kowalska - Członek Komisji,
2. Władysław Walawko - Członek Komisji,
3. Arkadiusz Litwiński - Członek Komisji.
 

‹ Wróć do listy wydarzeń