Trwa wczytywanie...

 

Towarzystwo | O nas


POWSTANIE TPMNS

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie zostało założone w dniu 19 marca 2008 roku, podczas Zebrania Założycielskiego, w którym wzięło udział 17 osób. Następnie w dniu 9 czerwca 2008 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000307722.

 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI

Mimo założenia i zarejestrowania Stowarzyszenia oraz szczytnych celów, jakie mu przyświecały, TPMNS nie podjął realnej działalności statutowej. Punktem zwrotnym stało się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 8 maja 2013 roku. Podjęto wówczas udaną próbę reaktywacji działalności Stowarzyszenia, a na Prezesa Towarzystwa wybrano Edwarda Osinę, który pełni tę funkcję do dziś.

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest stałe wspieranie działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie i współdziałanie przy jego dalszym rozwoju. Zamierzenia te będą realizowane na kilku płaszczyznach, przede wszystkim poprzez:

  • zakup dzieł sztuki, a następnie ich użyczanie lub darowanie Muzeum Narodowemu w Szczecinie;
  • organizowanie imprez oraz działań eksponujących, promujących i wspierających sztukę oraz edukację artystyczną, historyczną i społeczną;
  • wspieranie pracy naukowej w obszarze sztuki oraz historii miasta Szczecina i jego zabytków kultury.

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Charakter statutowej działalności Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim zakup dzieł sztuki, wymaga znaczących środków finansowych. Większość z nich pochodzi ze składek wpłacanych raz w roku przez Członków TPMNS, którymi są zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Część środków pochodzi także od podmiotów, które nie będąc członkami Stowarzyszenia, zdecydowały się przekazać na jego rzecz darowizny. Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi:

  • w przypadku osób fizycznych: 300 zł (dla osób do 30 roku życia), 600 zł (dla osób w wieku 30-65 lat) oraz 250 zł (dla osób powyżej 65 roku życia);
  • w przypadku firm: według uznania, min. 2000 zł.

 

TWORZENIE KOLEKCI DZIEŁ SZTUKI

W dniu 2 grudnia 2014 roku dokonano pierwszego zakupu - na aukcji w berlińskim domu aukcyjnym „Auctionata” wylicytowano obraz Augusta Ludwiga Mosta "Portret rodziny Kühn", który przekazano w długoterminowy depozyt Muzeum Narodowemu w Szczecinie. W dwóch kolejnych latach kolekcja Towarzystwa powiększyła się o szesnaście nowych prac: obraz Jacquesa Chapiro "Portret. Martwa natura z portretem Vincenta van Gogha", "Mapę Prowincji Pomorskiej" Davida Gilly, kolejny obraz Augusta Ludwiga Mosta "Portret Emila Baesemanna", czy obrazy szczecińskich malarzy Wojciecha Zielińskiego oraz Macieja Woltmana. W czerwcu 2016 r. Stowarzyszenie wsparło finansowo – w formie darowizny – zakup monumentalnego obrazu Wojciecha Gersona "Bez ziemi. Pomorzanie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku", który trafił do szczecińskiego muzeum.

Na przestrzeni pierwszych 10 lat swojej działalności Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego sfinansowało zakup ponad 100 dzieł sztuki, na które składają się obrazy, rzeźby, szkice, grafiki, litografie i mapa. Ich autorami są: Bożenna Biskupska, Przemysław Cerebież-Tarabicki, Jacques Chapiro, Jerzy Chimiak, Wanda Czełkowska, Eugen Dekkert, David Gilly, Krzysztof Gliszczyński, Ryszard Górecki, Hans Hartig, Otto Lämmerhirt, Sławomir Lewiński, Tadeusz Łapiński, Immanuel Meyer-Pyritz, August Ludwig Most, Gerard Singer, Katarzyna Szeszycka, Ryszard Szymański, Julius Weyde, Maciej Woltman oraz Wojciech Zieliński. Trzydzieści dzieł zostało przekazanych Muzeum Narodowemu w Szczecinie w długoterminowy depozyt. Na zakup wszystkich prac Stowarzyszenie przeznaczyło łącznie kwotę 1.068.452,73 zł, a kolejne 198 tys. zł przekazało szczecińskiemu Muzeum w formie darowizn z przeznaczeniem na organizację wystaw czy publikację książek naukowych.