Trwa wczytywanie...

 

Towarzystwo | Dołącz do nas

Liczymy na to, iż rosnące aspiracje naszego społeczeństwa w zakresie rzeczywistego uczestnictwa w kulturze, w połączeniu z chęcią stworzenia w Szczecinie jednej z największych kolekcji dzieł sztuki w Polsce i zwiększenia prestiżu naszego miasta, będą stanowić dla Państwa odpowiednią motywację do zaangażowania się w działalność naszego Stowarzyszenia. Aby dołączyć do naszego grona wystarczy wypełnić zamieszczoną poniżej deklarację członkowską - do czego gorąco zachęcamy!


Dla osób fizycznych
Dla osób prawnych (firm, instytucji itp.)
 • Ja, niżej podpisany(a), proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie

  Dane personalne


  Miejsce zamieszkania


  Dane kontaktowe


  Jednocześnie:

  • deklaruję, że będę regularnie uiszczać składkę członkowską oraz inne opłaty ustalone przez władze statutowe Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie;
  • wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).