Trwa wczytywanie...

 


Inauguracja obchodów 10-lecia działalności TPMNS

  • Opublikowano ›
    23 czerwca 2023
  • Autor ›
    Maciej Luszawski
Powiększ

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie zostało założone w dniu 19 marca 2008 roku, ale przez kolejne 5 lat nie prowadziło realnej działalności statutowej. Punktem zwrotnym w jego historii stało się dopiero Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 8 maja 2013 roku. Podjęto wówczas udaną próbę reaktywacji działalności Stowarzyszenia, a na Prezesa Towarzystwa wybrano Edwarda Osinę, który pełni tę funkcję do dziś.

W dniu 2 grudnia 2014 roku dokonano pierwszego zakupu - na aukcji w berlińskim domu aukcyjnym „Auctionata” wylicytowano obraz Augusta Ludwiga Mosta "Portret rodziny Kühn", który przekazano w długoterminowy depozyt Muzeum Narodowemu w Szczecinie. W dwóch kolejnych latach kolekcja Towarzystwa powiększyła się o szesnaście nowych prac: obraz Jacquesa Chapiro "Portret. Martwa natura z portretem Vincenta van Gogha", "Mapę Prowincji Pomorskiej" Davida Gilly, kolejny obraz Augusta Ludwiga Mosta "Portret Emila Baesemanna", czy obrazy szczecińskich malarzy Wojciecha Zielińskiego oraz Macieja Woltmana. W czerwcu 2016 r. Stowarzyszenie wsparło finansowo – w formie darowizny – zakup monumentalnego obrazu Wojciecha Gersona "Bez ziemi. Pomorzanie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku", który trafił do szczecińskiego muzeum. Na przestrzeni 10 lat swojej działalności Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego sfinansowało zakup ponad 100 dzieł sztuki, na które składają się obrazy, rzeźby, szkice, grafiki, litografie i mapa. Ich autorami są: Bożenna Biskupska, Przemysław Cerebież-Tarabicki, Jacques Chapiro, Jerzy Chimiak, Wanda Czełkowska, Eugen Dekkert, David Gilly, Krzysztof Gliszczyński, Ryszard Górecki, Hans Hartig, Otto Lämmerhirt, Sławomir Lewiński, Tadeusz Łapiński, Immanuel Meyer-Pyritz, August Ludwig Most, Gerard Singer, Katarzyna Szeszycka, Ryszard Szymański, Julius Weyde, Maciej Woltman oraz Wojciech Zieliński. Trzydzieści dzieł zostało przekazanych Muzeum Narodowemu w Szczecinie w długoterminowy depozyt. Na zakup wszystkich prac Stowarzyszenie przeznaczyło łącznie kwotę 1.068.452,73 zł, a kolejne 198 tys. zł przekazało szczecińskiemu Muzeum w formie darowizn z przeznaczeniem na organizację wystaw czy publikację książek naukowych.

W miniony czwartek, 22 czerwca 2023 roku, Członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie spotkali się na dziedzińcu Muzeum Tradycji Regionalnych MNS, aby wspólnie zainaugurować obchody jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia. Głos zabrał Lech Karwowski - Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, który przybliżył zebranym historię szczecińskiego Muzeum, które obchodzi w tym roku jubileusz 110-lecia istnienia, a także historię dawnego niemieckiego towarzystwa wspierania muzeum. Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego odczytała zgromadzonym list od Olgierda Geblewicza - Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Przekazała również na ręce Prezesa TPMNS Edwarda Osiny okolicznościowy medal Gryfa Zachodniopomorskiego w uznaniu dokonań naszego Stowarzyszenia. Edward Osina podsumował z kolei dotychczasową działalność TPMNS i zaprosił zebranych do obejrzenia jubileuszowej wystawy 21 wybranych prac z kolekcji Stowarzyszenia składającej się obecnie ze 101 dzieł. Całość była prezentowana w przestrzeni Muzeum Sztuki Współczesnej MNS. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym losowaniem okolicznościowych nagród, wśród których były m.in. obrazy podarowane przez Galerię Kapitańską, publikacje Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz zaproszenia na oprowadzanie kuratorskie po wystawach stałych i czasowych prezentowanych w szczecińskim muzeum.

Powiązane galerie

Jubileuszowe spotkanie w Muzeum Narodowym

‹ Wróć do listy wydarzeń