Trwa wczytywanie...

 


Kurier Szczeciński

Dane kontaktowe:
Plac Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin
tel. 91-44-29-105
fax 91-44-29-101
e-mail: piotrb@kurier.szczecin.pl
web: www.24kurier.pl

"Kurier Szczeciński" jest obecny na całym obszarze województwa zachodniopomorskiego. Obok redakcji w Szczecinie mamy oddział gazety w Stargardzie Szczecińskim. We wszystkich powiatach są nasi stali korespondenci. Systematycznie powiększa się krąg Czytelników gazety. Wyniki sprzedaży "Kuriera" w regionie, podawane przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, zrzeszający ponad 140 wydawców prasy w Polsce, zaświadczają o naszej pozycji.

Wydawcą "Kuriera" jest "Kurier Szczeciński" spółka z o.o. Pięćdziesięcioosobowy zespół dziennikarski spieszy z szybką, precyzyjną informacją. Gazeta rodzi się w działach: ekonomiczno-morskim, miejskim, kulturalnym, politycznym, sportowym, regionalnym, redakcji nocnej oraz dziale sekretarza redakcji. Dużą popularnością cieszy się piątkowe wydanie magazynowe "Kuriera". Załączamy do niego Teleprogram z bogatą ofertą programów telewizyjnych. Jesteśmy na co dzień mocno związani z gospodarką morską, która żywi większość mieszkańców regionu. Tu, na Pomorzu Zachodnim skupia się bowiem trzy czwarte krajowego potencjału tej branży. Porty Szczecina, Świnoujścia, Kołobrzegu dają nam wszystkim możliwość szerokiego otwarcia na morze, otwarcia na świat. I korzystamy z tego rozwijając więzi gospodarcze, społeczne, kulturalne nie tylko z najbliższymi europejskimi sąsiadami. "Kurier" jest ich sprzymierzeńcem.

Wspieramy piórem wspólne inwestycje, angażowanie się kapitału obcego w naszym regionie, idee wzajemnego poznania obyczajowości i kultury naszych partnerów, tworzenie się nowych, wspólnych interesów i wartości. Byliśmy przecież w gronie inicjatorów powołania Euroregionu "Pomerania", w ramach którego rozwija się współpraca przygraniczna z naszymi zachodnimi sąsiadami - Niemcami oraz z Danią i Szwecją. Jesteśmy gazetą otwartą. Na naszych łamach zawsze znajdujemy miejsce na sprawy ważne i ciekawe. Utrzymujemy stały kontakt z naszymi Czytelnikami. Liczymy także na Twoje, Drogi Internauto, pomysły.