Trwa wczytywanie...

 


Jerzykowski i Wspólnicy. Sp. K.

Dane kontaktowe:
ul. Sławomira 4/13, 71-606 Szczecin
tel. 91-464-68-50
fax 91-425-27-38
e-mail: kancelaria@jerzykowski.pl
web: www.jerzykowski.pl

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego. Specjalizuje się w pomocy prawnej w zakresie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego. Wykonuje analizy i oceny dokumentacji przetar­gowych pod kątem oceny ryzyk prawnych, a także weryfikacji ofert i wniosków. Zapewnia też zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą(KIO) oraz przed sądami okręgowymi rozpoznającymi skargi na orzeczenia KIO.

Kancelaria współuczestniczy w realizacji projektów infrastruk­turalnych z budżetu UE. Zapewnia obsługę prawną firmom oferującym pomoc techniczną oraz usługi Inżyniera Kontraktu dla beneficjentów funduszy europejskich, a także udziela bezpośredniej pomocy prawnej dla beneficjentów. Zapewnia także kompleksowe przygotowanie formalno-prawnych elementów procesu inwestycyjnego oraz doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, jak również przy realizacji inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.