Trwa wczytywanie...

 


Dariusz Kacprzak

Powiększ

Historyk sztuki, muzealnik i muzeolog, absolwent kierunku Historia Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego przy Wydziale Historycznym UW. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki (rozprawa: Kolekcje i zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880–1939). Wieloletni kustosz zbiorów dawnej sztuki europejskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, od 2008 roku związany z Muzeum Narodowym w Szczecinie, w którym pełni obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowych.

Kurator wielu wystaw oraz autor bądź współautor towarzyszących im wydawnictw, a także artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w Polsce, Niemczech, Holandii i Czechach. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół nowożytnej i dziewiętnastowiecznej sztuki europejskiej (głównie malarstwo, grafika i rysunek), zagadnień teorii i historii kolekcjonerstwa i muzealnictwa oraz współczesnej muzeologii. W latach 1995–2008 był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki – Journal of Conservation-Restoration”. Od 2011 pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Muzealnictwo”, wydawanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), Stowarzyszenia Muzealników Polskich (SMP), International Council of Museums (ICOM) oraz International Council for Curators of Dutch and Flemish Art (CODART), a także członkiem honorowym Schadow Gesellschaft Berlin. Za swą działalność wyróżniony honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.