Trwa wczytywanie...

 


Ryszard Górecki

ur. 1956 r. w Słubicach
be.brave@web.de

Ryszard Górecki urodził się w 1956 roku w Słubicach. Jego debiut przypadł na wczesne lata 80. W latach 90. Górecki z powodzeniem łączył indywidualną twórczość z prowadzeniem autorskiej „Galerii Prowincjonalnej” w Słubicach. Za działalność w dziedzinie promocji polskiej sztuki najnowszej otrzymał Paszport Polityki (1994).

Powiększ

W roku 2002 artysta wyemigrował do Berlina. Scenariusz biograficzny ma w przypadku Góreckiego ogromne znacznie dla uprawianej przez niego sztuki. Górecki urodził się w apogeum zimnej wojny, wychował na pograniczu kultur i języków, w cieniu wielkiej i trudnej historii, w położonych na polsko-niemieckiej granicy zmilitaryzowanych podówczas Słubicach, w kontekście dwóch zantagonizowanych polityczno-ekonomicznych systemów. Dynamika dziejowa sprawiła, że realia, w których artysta funkcjonował, ulegały w szybkim tempie zmianom, a ich krytyczna obserwacja i namysł nad nimi stały się podstawowym obszarem jego aktywności twórczej. Zmysł analityczny, dystans i subtelna ironia pozwoliły Góreckiemu wypracować dla wszystkich tych doświadczeń unikatowy język wizualny. Formalny język Góreckiego na sposób właściwy sztuce współczesnej łączy wielorakie inspiracje. Górecki z upodobaniem stosuje metodę artystycznego recyklingu wykorzystując istniejące już znaki i obrazy, które wydobywa z oryginalnych kontekstów, przetwarza i prezentuje w nowych konfiguracjach. Najnowsze prace malarskie Góreckiego, w których artysta używa silnie nacechowanych emocjonalnie elementów przynależących do rzeczywistości pozaartystycznej, to złożone konstrukcje znaczeniowe, których sens ujawnia się stopniowo, poprzez odczytywanie ich kolejnych warstw.


Wybrane prace artysty:


Zobacz szczegóły
Przychodzę żeby Cię zabrać w ostatnią cudowną podróż