Trwa wczytywanie...

 


Nabyliśmy obraz Ryszarda Góreckiego

  • Opublikowano ›
    19 czerwca 2023
  • Autor ›
    Maciej Luszawski
Powiększ

Ryszard Górecki urodził się w 1956 roku w Słubicach. Jego debiut przypadł na wczesne lata 80. W latach 90. Górecki z powodzeniem łączył indywidualną twórczość z prowadzeniem autorskiej „Galerii Prowincjonalnej” w Słubicach. Za działalność w dziedzinie promocji polskiej sztuki najnowszej otrzymał Paszport Polityki (1994). W roku 2002 artysta wyemigrował do Berlina. Scenariusz biograficzny ma w przypadku Góreckiego ogromne znacznie dla uprawianej przez niego sztuki. Górecki urodził się w apogeum zimnej wojny, wychował na pograniczu kultur i języków, w cieniu wielkiej i trudnej historii, w położonych na polsko-niemieckiej granicy zmilitaryzowanych podówczas Słubicach, w kontekście dwóch zantagonizowanych polityczno-ekonomicznych systemów. Dynamika dziejowa sprawiła, że realia, w których artysta funkcjonował, ulegały w szybkim tempie zmianom, a ich krytyczna obserwacja i namysł nad nimi stały się podstawowym obszarem jego aktywności twórczej.

Zmysł analityczny, dystans i subtelna ironia pozwoliły Góreckiemu wypracować dla wszystkich tych doświadczeń unikatowy język wizualny. Formalny język Góreckiego na sposób właściwy sztuce współczesnej łączy wielorakie inspiracje. Górecki z upodobaniem stosuje metodę artystycznego recyklingu wykorzystując istniejące już znaki i obrazy, które wydobywa z oryginalnych kontekstów, przetwarza i prezentuje w nowych konfiguracjach. Najnowsze prace malarskie Góreckiego, w których artysta używa silnie nacechowanych emocjonalnie elementów przynależących do rzeczywistości pozaartystycznej, to złożone konstrukcje znaczeniowe, których sens ujawnia się stopniowo, poprzez odczytywanie ich kolejnych warstw. Zakupiony obraz Przychodzę żeby Cię zabrać w ostatnią cudowną podróż, który został już przekazany w depozyt do Muzeum Narodowego w Szczecinie - Muzeum Sztuki Współczesnej, należy właśnie do tego cyklu, w którym warstwa malarska poszczególnych obrazów zostaje wzbogacona o nietypowe dla malarstwa substancje i przedmioty, takie jak: puch albatrosa, pył z areny Koloseum w Rzymie, fragmenty flagi III Rzeszy czy proteiny - jak w przypadku zakupionego obrazu:

‹ Wróć do listy wydarzeń