Trwa wczytywanie...

 

Towarzystwo | Władze Towarzystwa


Zgodnie z aktualnym statutem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie, uwzględniającym ostatnie zmiany uchwalone podczas Walnego Zebrania Członków Stwoarzyszenia w dniu 29 maja 2014 roku, 28 maja 2015 roku oraz 22 czerwca 2016 roku organami TPMNS są Zarząd oraz Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

Zarząd TPMNS:

 1. Edward Osina - Prezes Zarządu,
 2. Elżbieta Andrysiak-Mamos - Wiceprezes Zarządu,
 3. Danuta Falkowska - Wiceprezes Zarządu,
 4. Elżbieta Malanowska - Wiceprezes Zarządu,
 5. Maria Niewęgłowska - Wiceprezes Zarządu,
 6. Danuta Dominiak-Woźniak - Wiceprezes Zarządu,
 7. Marek Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu,
 8. Agnieszka Herok - Skarbnik,
 9. Maciej Luszawski - Sekretarz.


Komisja Rewizyjna:

 1. Agnieszka Kowalska - Członek Komisji,
 2. Wojciech Bal - Członek Komisji,
 3. Władysław Walawko - Członek Komisji.