Trwa wczytywanie...

 

Towarzystwo | O nas


Powstanie TPMNS

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie zostało założone w dniu 19 marca 2008 roku, podczas Zebrania Założycielskiego, w którym wzięło udział 17 osób. Następnie w dniu 9 czerwca 2008 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000307722.

 

Wznowienie działalności

Mimo założenia i zarejestrowania Stowarzyszenia oraz szczytnych celów, jakie mu przyświecały, TPMNS nie podjął realnej działalności statutowej. Punktem zwrotnym stało się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 8 maja 2013 roku. Podjęto wówczas udaną próbę reaktywacji działalności Stowarzyszenia - w tym celu wybrano nowy Zarząd, który rozpoczął swoją pracę od podstwowych kwestii formalno-organizacyjnych. Zmieniono siedzibę, która mieści się od tego czasu przy ul. Kapitańskiej 2 w Szczecinie. Uzyskano także wszelkie niezbędne numery identyfikacyjne (NIP, REGON), a także otwarto rachunek bankowy. W toku dalszych działań zlecono wykonanie elementów identyfikacji wizualnej oraz strony internetowej.

W dniu 2 grudnia 2014 roku dokonano pierwszego zakupu - na aukcji w berlińskim domu aukcyjnym Auctionata wylicytowano obraz Ludwiga Augusta Mosta "Portret rodziny Kühn", który przekazano w depozyt Muzeum Narodowemu w Szczecinie. W kolejnych latach kolekcja Towarzystwa powiększyła się o cztery nowe nabytki - obraz Jacquesa Chapiro "Portret. Martwa natura z portretem Vincenta van Gogha", "Mapę Prowincji Pomorskiej" Davida Gilly, jeszcze jeden obraz Ludwiga Augusta Mosta "Portret Emila Baesemanna" oraz obraz Wojciecha Zielińskiego "Innych ludzi spotkałem udając się w przeciwnym kierunku ... T.B.". Trzy pierwsze trafiły w depozyt do Muzeum Narodowego w Szczecinie. W czerwcu 2016 r. Stowarzyszenie wsparło z kolei zakup obrazu Wojciecha Gersona "Bez ziemi. Pomorzanie wyparci przez Niemców na wyspy Bałtyku", który również trafił do szczecińskiego muzeum.

 

Cele i sposoby działania

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest stałe wspieranie działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie i współdziałanie przy jego dalszym rozwoju. Zamierzenia te będą realizowane na kilku płaszczyznach, przede wszystkim poprzez:

  • zakup dzieł sztuki, a następnie ich użyczanie lub darowanie Muzeum Narodowemu w Szczecinie;
  • organizowanie imprez oraz działań eksponujących, promujących i wspierających sztukę oraz edukację artystyczną, historyczną i społeczną;
  • wspieranie pracy naukowej w obszarze sztuki oraz historii miasta Szczecina i jego zabytków kultury.

 

Finansowanie działalności statutowej

Charakter statutowej działalności Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim zakup dzieł sztuki, wymaga znaczących środków finansowych. Większość z nich pochodzi ze składek wpłacanych raz w roku przez Członków TPMNS, którymi są zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Część środków pochodzi także od podmiotów, które nie będąc członkami Stowarzyszenia, zdecydowały się przekazać na jego rzecz darowizny.