Trwa wczytywanie...

 


Walne Zebranie Członków TPMNS dot. 2014 roku

  • Opublikowano ›
    2 czerwca 2015
  • Autor ›
    Maciej Luszawski
Powiększ

W dniu 28 maja 2015 roku - w Galerii Kapitańskiej mieszczącej się przy ul. Kapitańskiej 2 w Szczecinie - odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie, na którym podsumowano działalność Stowarzyszenia w minionym, 2014 roku.

Podczas zebrania przedstawiono m.in. sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finansowe. Obecni na zebraniu Członkowie zatwierdzili w głosowaniach wszystkie zaprezentowane sprawozdania i udzielili Zarządowi absolutorium.

W toku obrad podjęto również trzy inne, równie istotne uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła poszerzenia składu Zarządu TPMNS do 9 osób - funkcję szóstego Wiceprezesa powierzono mecenasowi Markowi Mikołajczykowi.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły nadania godności Honorowego Członka TPMNS. Tym tytułem został uhonorowany prof. Tadeusz Łapiński - jeden z najwybitniejszych litografów XX wieku, w uznaniu za przekazanie na rzecz Towarzystwa obrazu swojego autorstwa. Mecenas Bartłomiej Sochański - Konsul Honorowy RFN oraz założyciel i pierwszy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie - został dodatkowo uhonorowany godnością Honorowego Prezesa naszego Stowarzyszenia, w uznaniu szczególnych zasług na jego rzecz.

‹ Wróć do listy wydarzeń