Trwa wczytywanie...

 


August Ludwig Most

ur. 10 marca 1807 w Szczecinie, zm. 27 czerwca 1883 tamże

Ludwig August Most był, obok Petera Heinricha Remy'ego, teologa i prawnika, oraz Karla Friedricha Wilhelma, dyrektora gimnazjum Fundacji Mariackiej, wśród inicjatorów powstania pierwszego szczecińskiego stowarzyszenia Kunstverein fur Pommern, którego celem było kształtowanie i zaspokajanie potrzeb estetycznych mieszczaństwa oraz rozwój miejscowego środowiska twórczego.  

Powiększ

W młodości (od maja 1824 do maja 1825) Ludwig Most kształcił się w Stargardzie u malarza o nazwisku Thiele. Następnie, w latach 1825-27 oraz 1829-30 studiował w Akademii Sztuki w Berlinie u prof. Heinricha Lengericha. Z tego okresu pochodzą jego pierwsze obrazy przedstawiające Stargard: Wieże Bramy Młyńskiej i Wnętrze Kościoła Mariackiego w Stargardzie. Ten ostatni obraz został zakupiony przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Po zakończeniu studiów, Most przez kilka lat mieszkał w Dreźnie, by w 1834 powrócić do Szczecina. W 1841 rozpoczął pracę w szczecińskim Gimnazjum Mariackim. W szkole tej pracował jako nauczyciel rysunku aż do śmierci.

Ludwig Most chętnie podróżował, szkicował m.in zajazdy, gospody i stroje ludowe, szczególnie chętnie strój pyrzycki, który spopularyzował dzięki swoim szkicom. Z chwilą powołania w 1834 Pomorskiego Stowarzyszenia Sztuki (Kunstverein für Pommern) Most zasiadał w jego zarządzie i zaliczał się do elity miejskiej Szczecina.

Duża część szkiców Ludwiga Mosta zaginęła podczas II wojny światowej. Zachowane to przede wszystkim malarstwo olejne, pejzażowe i portretowe - łącznie ok. 280 obrazów, przechowywanych głównie w zbiorach muzeów w Szczecinie i Greifswaldzie. Wśród pejzaży dużą wartość przedstawiają obrazy prezentujące architekturę dawnego Szczecina, Stargardu i Pyrzyc, wśród portretów - m.in. portret szczecińskiego kompozytora Carla Loewego i matematyka Hermanna Grossmanna. Obraz Mosta pt. Szczeciński zamek od strony północy (1828) posłużył jako podstawa do rekonstrukcji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie po zniszczeniach wojennych.

Ludwig Most został pochowany na Cmentarzu Grabowskim w Szczecinie.
 


Wybrane prace artysty:


Zobacz szczegóły
Portret Emila Baesemanna
Zobacz szczegóły
Handlarze ryb
Zobacz szczegóły
Portret rodziny Kühn
Zobacz szczegóły
Rodzina chłopska w izbie